Pogoji uporabe spletnega mestaDefinicija

 • Spletno mesto, mi, naši se nanaša na spletno mesto bizon.expert. Izvajalec se nanaša na podjetje BIZON.expert, Nino Škalič, s.p.
 • Uporabnik je lahko kdorkoli, ki želi najti informacije o potovanjih in športu.
 • Naročnik se nanaša na podjetje, organizacijo ali drugo pravno ali fizično osebo, ki želi storitev podjetja BIZON.expert, Nino Škalič, s.p.
 • Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih nudi spletno mesto bizon.expert, in obsegajo:
  • Spletne storitve podjetja BIZON.expert, Nino Škalič, s.p.
  • Izvajanje nagradnih iger in žrebov.
  • Selekcijo in arhiviranje zbranih podatkov uporabnikov.

Pogoji uporabe določajo značilnosti uporabe spletnega mesta bizon.expert. Definirajo pogoje in značilnosti naročniško pogodbenega razmerja med naročnikom ter izvajalcem. Spletno mesto bizon.expert ponuja storitve v skladu s cenikom in z naročili.

Pogoji uporabe veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. O vsakokratni spremembi pogojev uporabe so uporabniki/naročniki obveščeni po elektronski poti. Novi pogoji uporabe veljajo takoj, ko so objavljeni na spletnem mestu bizon.expert in zamenjajo stare.


Uporaba vsebin spletnega mesta bizon.expert

Imetnik spletne domene bizon.expert je podjetje BIZON.expert, Nino Škalič, s.p. in uporabnik ali naročnik ne sme uporabljati imena bizon.expert v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Vsebina spletnega mesta bizon.expert in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last podjetja ali naročnika in so avtorsko pravno zaščiteni kot individualna storitev oz. kot podatkovna zbirka.

Vsebine spletnega mesta je dovoljeno uporabljati le za zasebne namene, če drugačen način uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo. Prepovedani so prodaja ali nadgradnja spletnega mesta, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletnega mesta in/ali izvajalca. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletnega mesta ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletnim mestom, razen za spletne iskalnike (universal search engines; iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vsa spletna mesta iz določenega geografskega področja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge značilnosti) oz. če ni to izrecno dogovorjeno z izvajalcem. Za vsako komercialno rabo spletnega mesta je potreben predhoden dogovor z izvajalcem.

Izvajalec dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na spletnem mestu naročnikom ter uporabnikom, pri čemer pa le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic vsebin. Brez pisnega dovoljenja podjetja, avtorja ali pooblaščene osebe podjetja ali avtorja vsebin ni dovoljeno vsebin na spletnem mestu delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami spletnega mesta.

Avtor vsebin in izvajalec se bosta trudila za resničnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin spletnega mesta. Izvajalec ni odgovoren za njihovo resničnost, pravilnost ažurnost ali koristnost. Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za škodljive posledice uporabe spletnega mesta.


Dostopnost spletnega mesta bizon.expert

Izvajalec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve spletnega mesta dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje spletnega mesta, če meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih (več kot 12 zaporednih ur), se izvajalec zavezuje, da bo o motnjah naročnike obvestil preko spletnega mesta do 3 dni pred začetkom del, če bo to le mogoče.


Varovanje zasebnosti uporabnikov in naročnikov

Uporabnik in/ali naročnik storitve izrecno dovoljujeta, da izvajalec z namenom zagotavljanja storitev spletnega mesta zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja. Izvajalec občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov oz. naročnikov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani s potovanji in športom in uporabnikom oz. naročnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. naročnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. Spletno mesto uporabnikom oz. naročnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.


Izjava o varovanju osebnih podatkov

Naša dolžnost je varovanje vaše zasebnosti. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. Obvezuje nas Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Upoštevamo naslednja zakonska določila:

 • Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujete uporabniki. Prevzamemo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na našem spletnem mestu ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug način. Lahko izberete, da nam določenih informacij ne posredujete.
 • Vse osebne podatke, pridobljene na tem spletnem mestu, uporabljamo zakonito in pošteno.
 • Vaše osebne podatke vnašate prostovoljno in nam tudi dovoljujete njihovo obdelavo.
 • Osebni podatki, ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbiramo in obdelujemo. Ne uporabljamo občutljivih osebnih podatkov, kot so definirani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
 • Osebnih podatkov uporabnika (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki) izvajalec ne bo javno objavil na spletnem mestu brez soglasja uporabnika. Izvajalec zato priporoča uporabnikom, da svojih podatkov, ki jih ne želijo posredovati naročnikom, ne vpisujejo v spletne obrazce.
 • Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogoča to spletno mesto.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam z izjemo naročnikov spletnega mesta, ki imajo vpogled do podatkov, kot jih določi uporabnik. Podatke izvajalec posreduje le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
 • Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za potrebe izvedbe storitev tega spletnega mesta, o čemer vas tudi jasno in nedvoumno obveščamo na tem spletnem mestu. Namen uporabe osebnih podatkov je jasno napisan na spletnem mestu, kjer se ti podatki pridobivajo.
 • Izvajalec lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih značilnosti obiskovalcev spletnega mesta in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.
 • Uporabnik dovoljuje izvajalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu potovanj, športnih zanimivostih in novostih v storitvah spletnega mesta. Podatke lahko izvajalec uporablja tudi za namene neposrednega trženja v okvirih storitve podjetja BIZON.expert, Nino Škalič, s.p. s pomočjo vašega poštnega naslova, naslova elektronske pošte, telefonske številke in GSM številke.
 • Vse potrebne identifikacijske podatke o podjetju, ki upravlja spletno mesto, dobite na tem spletnem mestu, in sicer v rubriki Kontaktne informacije.
 • Po izpolnitvi namena uporabe osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev.
 • Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Uporabljamo jih izključno za vašo identifikacijo, tako da vam ni treba ponovno vnašati istih podatkov pri uporabi storitev tega spletnega mesta.
 • Avtomatsko beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletno mesto. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih mest, s katerih se klika na to spletno mesto, uporabljen spletni raziskovalec in trenuten IP naslov osebnega računalnika.
 • Zaščite pri vnosu podatkov. Vsi podatki na spletnem mestu so zaščiteni s posebnimi programskimi orodji. Uporabljamo t.i. SSL (Secure Sockets Layer) tehnologijo, ki je defacto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku.
 • Povezave na druga spletna mesta. Naše spletno mesto vsebuje tudi povezave na druga spletna mesta, vendar nikoli na nobeno z zakonsko nedovoljeno vsebino. Ravno tako nismo odgovorni za politiko zaščite, piškotkov in vsebine teh povezanih spletnih mest.
 • Sprememba te politike. Našo politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov. O tem bomo vse uporabnike tega spletnega mesta tudi obvestili s pomočjo e-pošte.


Obveznosti uporabnikov spletnega mesta

Uporabnik lahko vsebino spletnega mesta pregleduje brezplačno in brez registracije.

Uporabniki spletnega mesta se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na spletnem mestu, predvsem kontaktni podatki, podatki o zanimanjih, ipd. točni, in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je strogo prepovedano.

Uporabnik, ki odda podatke, daje dovoljenje za objavo njegovih vsebin na spletnem mestu.


Obveznosti naročnikov

Razmerje za uporabo vseh storitev spletnega mesta se sklene s potrditvijo cene storitve. Za potrditev cene se šteje podpisana naročilnica ali potrditev preko elektronske pošte. Za podpis se upoštevata lastnoročni podpis ali elektronski podpis. Elektronski podpis se izvede s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Naročnik prevzema odgovornost, da bo upošteval Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), v zvezi s prejetimi podatki uporabnikov.

Naročnik se obvezuje poravnati račun v roku, ki je določen na računu. Naročnik se zavezuje, da ne bo posredoval nepooblaščenim osebam s strani podjetja BIZON.expert, Nino Škalič, s.p. kakršnihkoli vsebin spletnega mesta bizon.expert oz. podatkov uporabnikov. Naročnik se prav tako obvezuje, da ne bo prenesel pravic in obveznosti na drugo pravno ali fizično osebo brez soglasja BIZON.expert, Nino Škalič, s.p.


Omejitev odgovornosti izvajalca

Podjetje BIZON.expert, Nino Škalič, s.p. ni odgovorno za:

 • Kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika oz. naročnika.
 • Morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero uporabniki ali naročniki dostopajo do spletnega mesta.
 • Slabo delovanje ali nedelovanje spletnega mesta zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in izvajalcem ali med naročnikom in izvajalcem.
 • Motnje delovanja spletnega mesta, ki so posledica višje sile.
 • Morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. naročniku zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletnega mesta, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega mesta.
 • Netočne podatke, ki jih vpisujejo uporabniki na spletnem mestu.
 • Netočne podatke, ki jih naročniki objavljajo na spletnem mestu.
 • Pozno, pomanjkljivo dostavo ali ne dostavo sms in/ali elektronskih sporočil.
 • Za škodljive posledice uporabe vsebin spletnega mesta, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost.

Če je vsebina na spletnem mestu v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo, lahko kdorkoli o tem obvesti podjetje BIZON.expert, Nino Škalič, s.p. preko e-naslova info@bizon.expert. Podjetje bo po preverjanju ustrezno ukrepalo in če bo treba, odstranilo sporne vsebine.

V povezavi s tem si izvajalec pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si izvajalec pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine naročnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi z objavo na spletnem mestu.


Piškotki

Na spletnem mestu bizon.expert uporabljamo različne vrste piškotkov. V vašem brskalniku so lahko shranjeni nekateri od piškotkov, opisanih v rubriki Piškotki, ali vsi izmed naštetih. Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate v brskalniku (to morda ni mogoče v brskalnikih za mobilne naprave).


Končne določbe

V primeru spora v zvezi z uporabo spletnega mesta bizon.expert, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Murski Soboti.

Šteje se, da uporabnik/naročnik z uporabo spletnega mesta bizon.expert soglaša s pogoji uporabe.